Är det möjligt att automatiskt visa deltagarens namn i mailet?

Ex. Kära Anna, Hej Anna, Dear Anna. Självklart! Gör så här.

När ni redigerar er text i mailet så får ni upp en en pop-up ruta. Lägg då till en av parametrarna som finns till höger rutan. Exempelvis {FIRST NAME} = förnamn. {COMPANY} = företag etc.

För att använda detta så krävs det dock att informationen om deltagarna är inlagt i deltagarlistan.