Är det något speciellt att tänka på vid import av deltagare från Excel till Memlin

Importera era kontakter till Memlin och underlätta processen för både er själva och era deltagare.

Importera kontakter

Skapa en excel-lista där ni har förnamn, efternamn, mail, företag osv. i varsin kolumn i rad 1. Detta görs för att era kolumner inne i Memlin skall matcha så att Memlin vet var informationen skall sparas.
Var även noga med att er excelfil bara har ett "arbetsblad".

När man importerat information om deltagarna till Memlin så slipper era deltagare fylla i vissa fält när de svarar och era inbjudningsmail blir snyggare och mer personliga.