Deltagarinformation vid bokning

Vid bokning är namn, epost och mobilnummer obligatoriskt att fylla i för varje deltagare. För att samla in ytterligare information från dina deltagare lägger du till fler frågor.

Deltagarinformation vid bokning

Vid bokning är namn, epost och mobilnummer obligatoriskt att fylla i för varje deltagare. För att samla in ytterligare information från dina deltagare lägger du till fler frågor (exempelvis kostavvikelse, företagsnamn, befattning). De kan besvaras med fritext, flervalsalternativ eller datum.

Obligatorisk information

För att kunna leverera en bra tjänst till både dig som användare som till dina deltagare, är namn, email och mobilnummer alltid obligatoriska. Detta innebär att du får kontaktdata på samtliga deltagare, vilket underlättar all din kommunikation med gästerna. 

Informationen läggs automatiskt till som fält vid bokning – som administratör behöver du alltså inte göra några särskilda inställningar.

Vad är bra att fråga efter?

Ett tips är att endast fråga efter sådant som är relevant för bokningen. Det kan exempelvis handla om företagsnamn, befattningar eller kostpreferenser.

Sätt upp olika svarstyper

Välj den svarstyp som du tycker passar bäst för frågan. Om du föredrar öppna svar väljer du "fritext", men vill du hellre styra svaren väljer du "egna svarsalternativ". "Datumsvar" är bra när det handlar om olika datumalternativ och när du vill ge deltagarna möjlighet att svara med flera alternativ på en fråga, sätter du istället upp "multisvar".

Gör en fråga frivillig att svara på

När en fråga inte ska vara obligatorisk klickar du på den gröna checkbox-rutan i högerkanten på varje fråga.

Ändra ordning på frågor

Använd drag and drop-pilen i högerkanten på varje fråga om du vill ändra om i ordningen.

Avancerade inställningar

I standardläge visas samtliga frågor som du lagt till på alla bokningsalternativ. Du kan dock anpassa dina tillagda frågor så att de endast visas på de bokningsalternativ där frågan är relevant. Välj bokningsalternativ nedan och avaktivera sedan de frågor du INTE vill ska visas/besvaras vid anmälan till detta alternativ.

Tillåt ändringar av svar

Klicka i rutan om du vill tillåta att dina bokare ändrar sina svar efter att de bokat sig men innan sista dagen för bokning har passerats.