Deltagarlista

Vad kan man göra i deltagarlistan?

Ändra status på deltagare

Om du manuellt vill ändra status på en deltagare i gästlistan, gör du det genom att bocka i den nya statusen bredvid personens namn.

Skicka inbjudningsmail

Det är i deltagarlistan du hanterar utskick av inbjudningsmail. När du klickar på "Skicka inbjudan" går ett mail med en länk till bokningssidan iväg till gästerna på din deltagarlista. Du kan skicka ut inbjudningsmail till dina gäster i flera omgångar.

Leveransbarhet, får mina inbjudna mina mail?

Invajo använder en av världens största leverantörer, Sendgrid, för att hantera utskick av email. Läs mer på: www.sendgrid.com

Tillsammans med Sendgrid har vi optimerat för högsta möjliga leveransbarhet, det vill säga, att så få utskick som möjligt ska hamna i mottagarnas skräpkorg. Eftersom alla användare och företag sitter i olika miljöer och har olika regler för hur inkommande epost ska hanteras, kan det förekomma att vissa utskick inte når mottagaren. Om du upplever en fördröjning eller att ett email inte kommer fram, rekommenderar vi dig att följa dessa sex steg:

  1. Be mottagaren att kolla skräpkorgen

  2. Kolla eventuella andra inkorgar för socialt/kampanj

  3. Kolla fliken ”Historik” i menyn på aktuellt event i Invajo-plattformen

  4. Är det en inbjudan, bekräftelse eller kvitto det gäller, klicka upp aktuell mottagare i deltagarlistan och trigga ut ett nytt

  5. Kolla med epostansvarig hos mottagaren

Om inget av ovanstående hjälper – kontakta vår tekniska support

OBS! Tänk på att aldrig skicka inbjudningsmail till adresser som inte är verifierade eller korrekta. Detta riskerar att sänka leveransbarheten för dina utskick.