Det finns dubletter i Excel-listan/listorna som jag ska importera kontakter från, kommer dessa att få inbjudningar fler än en gång?

Dubletter av kontakter i Excel-listan.

Invajo sorterar automatiskt bort dubletter så att du inte behöver göra detta manuellt.