Eget Personuppgiftsmeddelande

Det är möjligt att specificera egna villkor och/eller information kring personuppgifter

Egna villkor kring hanteringen av Personuppgifter

Om ni vill specificera egna villkor och/eller information kring hur Personuppgifter kommer att hanteras i samband med bokning och ge era bokare möjlighet att godkänna behandlingen kan ni skriva en egen text med eller utan länkar i textfältet längst ned under "Övrigt" på sidan "Bokningsinformation"

Texten här kommer visas för bokaren i samband med deras bokning och kräva deras godkännande för att de skall kunna genomföra bokningen.