Egna interna anteckningar

Kommunicera internt om Eventet med dina medarrangörer

Det här fältet använder du för att kommunicera med övriga administratörer för eventet, eller för att göra anteckningar för din egen del.

Funktionen är helt intern och alltså ingenting som dina gäster kommer att se.