Egna Villkor som måste godkännas vid bokning

Du kan ladda upp dina egna vilkor, helst som pdf.

Definera egna villkor som era deltagare måste godkänna när de genomför en Bokning

Har du egna villkor som måste godkännas i samband med bokningen? 

Du kan ladda upp vilket format du vill, men vi rekommenderar pdf-format. 

I anslutning till bokningen kommer en länk till detta dokument att finnas, samt en text om att bokningen kräver ett godkännande av villkoren.