Enkäter och kundundersökningar

Hur man enkelt bygger upp en enkät eller undersökning

Ett enkelt sätt att få in värdefull information efter ett event eller möte är genom en enkät eller undersökning.

Enkäter kan antingen kopplas till ett event eller helt fristående. Enkätformuläret byggs upp på samma sätt som svarssidorna i Memlin. Enkäter kan även kallas survey, utvärdering, kunduppföljning, frågeformulär m.m.

 

Fråga oss gärna i chatten så berättar vi mer!

 

Kolla in denna video hur man går tillväga: