Gruppbokning/extra deltagare

Låt dina bokare ta med sig gäster eller boka för andra

Här anger du hur många ytterligare personer du vill tillåta dina inbjudna gäster att boka in på eventet. 

Om du exempelvis anger "3", så kommer varje inbjuden gäst ha möjlighet att boka in fyra personer var på ditt event – det vill säga de själva samt ytterligare tre personer. 

Om platserna tar slut, kommer det att stå "Fullbokat" angivet på bokningsalternativet. 

Du ställer även in vilken information som är obligatorisk för dessa extra personer. 

Kanske räcker det bara med personernas namn så att du får med dem på din gästlista? Då klickar du i rutan för "Endast namn". Eller så vill du veta mer, som personernas emailadress, mobilnummer och eventuell övrig deltagarinformation som du efterfrågat hos den som bokar. Då klickar du istället i rutan för "Samma som personen som bokar". 

Tänk på att om du väljer "Endast namn" så får du varken tillgång till mailadresser eller telefonnummer och kan således inte föra någon kommunikation till dessa gäster genom Invajo.
Notera: Vår starka rekommendation är att du åtminstone begär ett sätt – e-postadress eller mobilnummer – för kommunikation med dina deltagare