Hur avslutar jag mitt avtal?

Avsluta mitt avtal

Skicka din uppsägning till areyousure@invajo.com senast 60 dagar innan avtalets slutdatum.