Hur bokar jag på personer från väntelistan?

För att se personerna som befinner sig på väntelistan klickar du på fliken "Väntelista" i deltagarlistan. Klicka sedan på personen som du vill ge en plats.

Boka deltagare från väntelistan

För att se personerna som befinner sig på väntelistan klickar du på fliken "Väntelista" i deltagarlistan. Klicka sedan på personen som du vill ge en plats, "Redigera bokning" och klicka i bokningsalternativet som personen ska få och även övriga uppgifter och sedan "Spara". Då skickas det automatiskt en bokningsbekräftelse till deltagaren.