Hur får jag in betalningar från personer som ska få en plats från väntelistan?

När en deltagare på väntelistan får en plats får man manuellt informera deltagaren om betalning.

Betalningar av deltagare från väntelistan

För att se personerna som befinner sig på väntelistan klickar du på fliken "Väntelista" i deltagarlistan. Klicka sedan på personen som du vill ge en plats, "Redigera bokning" och klicka i bokningsalternativet som personen ska få och även övriga uppgifter och sedan "Spara".

Då skickas det automatiskt en bokningsbekräftelse och du får ta in en betalning manuellt på annat håll och informera deltagaren om detta.

Du kan även radera personen som ska få en plats från väntelistan, öka upp antalet platser på ditt event (antalet platser på bokningsalternativet + antalet som står på väntelistan +1) och informera personen om att det finns en plats tillgänglig för personen att boka genom bokningssidan.