Hur fungerar det när man kopierar över inställningar från ett tidigare event?

Kopiera inställningar från tidigare event

För att spara tid så kan du kopiera över inställningar från ett tidigare event som du är administratör för. All information utom eventdatum och eventnamn medföljer och du kan givetvis ändra inställningar som har kopierats över. Eventet som du kopierar över inställningar från förblir orört och kommer varken raderas eller förändras.