Hur gör jag en fråga obligatorisk eller icke-obligatorisk?

Obligatorisk eller icke-obligatorisk

Bredvid varje skapad fråga finns en grön liten ruta med en bock i. Är denna iklickad så är frågan obligatorisk.