Hur kan jag manuellt boka in en person?

Gå till deltagarlistan och sedan redigera bokning.

Boka in en person manuellt

Om personen redan finns i deltagarlistan men inte har bokat ännu så kan du söka upp personen och sedan klicka på dennes namn. Klicka sedan på "Redigera bokning" och skriv i övriga uppgifter såsom telefonnummer och svar på frågor du kanske ställt samt klicka i vilket bokningsalternativ personen ska bokas in på. Klicka sedan på "Spara".

Nu är personen inbokad och det har skickats en bokningsbekräftelse.