Hur kan jag se vilka personer som deltog på ett event efter att jag raderat eventet?

Tidigare deltagare efter ett raderat event

Under fliken "deltagare" kan du överblicka alla personer som någon gång har blivit inbjudna eller deltagit på ett event som hör hemma på ditt företagskonto.