Hur lägger jag manuellt till ytterligare deltagare i en redan existerande bokning?

Lägga till deltagare manuellt i en existeraden bokning

Sök upp personen vars bokning du vill addera fler personer till. Klicka på dropdownen under "Deltagare i bokningen" och sedan på "Lägg till extra deltagare i denna bokning". Fyll i uppgifterna på personen som också ska delta och sedan sparar du.