Hur raderar jag en deltagare eller inbjuden persons personuppgifter?

Radera personuppgifter

Klicka på ditt namn längst upp till höger när du är inloggad och sedan på fliken "Deltagare". Här kan du söka på enskilda personers namn och mailadresser eller sortera deltagare efter ett specifikt event. För att radera personuppgifter så klickar du på personen när du hittat denne i listan och klickar sedan på "Radera deltagarens personuppgifter för detta event". När du gjort detta så är all data för denna personen kopplat till ett event raderad. Om personen vill bli helt glömd (radering av cookies och ev. inloggningsuppgifter så behöver du även be personen kontakta privacy@invajo.com