Jag har bytt mailadress och vill ha kvar samma inloggning, hur gör jag?

Att använda samma inloggning när du har en ny mailadress

Om företaget har bytt namn eller om du privat har gjort det och således även fått en ny mailadress, så behöver du antingen lägga till den mailadressen som en ny administratör eller användare på ditt abonnemangskonto. Kontakta ansvarig på ditt företag för detta. Vill du har kvar samma inloggning och information men behöver koppla detta till en ny mailadress? Kontakta support@invajo.com för hjälp med detta.