Jag har ett event där jag inte behöver varken mailadress, namn eller telefonnummer till de medföljande. Kan jag ändra det?

Ja, detta går att ändra under fliken bokningsinformation och Gruppbokning/extra deltagare

Information om de medföljande

Under fliken "Bokningsinformation" och "Gruppbokning/Extra Deltagare" kan du välja information som du vill ha från ytterligare medföljande personer i en bokning förutsatt att du tillåtit gruppbokningar.