Jag vill importera in en Excel-fil med kontakter men jag får felmeddelande, varför?

 Felmeddelande vid uppladdning av Excel-fil

För att kunna importera in en Excel-fil måste denna vara sparad i formatet .csv. Detta gör du genom att klicka på "Spara som" i Excel och sedan välja .csv som format. I dokumentet behöver du ha alla mailadresser i en kolumn, det är det enda som krävs. Du kan dock även inkludera ytterligare två kolumner med för- och efternamn. Tänk på att lägga kolumnen med förnamn innan den med efternamn i sådana fall. Du kan inte inkludera några ytterligare kolumner med information, då acceptererar Invajo inte din Excel-fil.