Kan jag applicera vissa frågor på bokningsalternativ?

Frågor till olika bokningsalternativ

Ja, det kan du. Klicka på "Avancerade inställningar" till höger strax under den sista frågan du har skapat. Här kan du aktivera och avaktivera frågor beroende på vilket bokningsalternativ man bokar. Ett exempel: Du har två bokningsalternativ, ett som innebär servering av mat, ett annat som inte har något att göra med mat, vi säger Tennis. Du vill veta vilka allergier personerna har som bokat middag men inte de som har bokat enbart Tennis. Avaktivera då allergifrågan för Tennisalternativet.