Kan jag importera in flera olika Excel-listor vid olika tillfällen?

Flera Excel-listor vid olika tillfällen

Absolut. Du kan bjuda in nya personer kontinuerligt och i flera olika batcher. Glöm inte att klicka på "Skicka inbjudan"-knappen när du har importerat in dina nya Excel-filer.