Kan jag lägga till eller ta bort ett bokningsalternativ även fast det redan har gjorts bokningar?

Även om du tar bort ett bokningsalternativ så finns svaren sparade i deltagarlistan.

Lägga till eller ta bort bokningsalternativ efter att bokningar gjorts

Ja, du kan ta bort ett bokningsalternativ som redan har bokningar. Dessa finns redan registrerade och sparade i deltagarlistan och kommer inte att gå förlorade trots att du raderar bokningsalternativet. Du kan även lägga till nya bokningsalternativ efterhand.