Kan jag lägga till eller ta bort svarsalternativ när någon har bokat på mitt event?

Lägga till eller ta bort svarsalternativ efter att bokning gjorts

Ja, det kan du! De kan redigeras även om personer redan har svarat på dessa alternativ. Om du raderar svarsalternativ så kommer inte dessa svar raderas från de som redan har svarat.