Kan jag skicka ut efter event-sidan till olika personer och vid olika tillfällen?

Nej, den kan bara skickas ut en gång och då skickas den till samtliga som har tackat Ja till ett event.

Utskick av efter event-sidan

Nej, den kan bara skickas ut en gång och då skickas den till samtliga som har tackat Ja till ett event.

För att enbart skicka till de personer som har deltagit så behöver du manuellt registrera dina no-shows som "Ej svar" eller "Nej" i deltagarlistan.