Kommer mailen fram?

Invajo använder leverantörerna Sendgrid och SendInBlue för att hantera utskick av email.

Leveransbarhet, får mina inbjudna mina mail?

Invajo använder leverantörerna Sendgrid och SendInBlue, för att hantera utskick av email. 

Tillsammans med Sendgrid och SendInBlue har vi optimerat för högsta möjliga leveransbarhet, det vill säga, att så få utskick som möjligt ska hamna i mottagarnas skräpkorg. Eftersom alla användare och företag sitter i olika miljöer och har olika regler för hur inkommande epost ska hanteras, kan det förekomma att vissa utskick inte når mottagaren. Om du upplever en fördröjning eller att ett email inte kommer fram, rekommenderar vi dig att följa dessa sex steg:

  1. Be mottagaren att kolla skräpkorgen

  2. Kolla eventuella andra inkorgar för socialt/kampanj

  3. Kolla fliken ”Historik” i menyn på aktuellt event i Invajo-plattformen

  4. Är det en inbjudan, bekräftelse eller kvitto det gäller, klicka upp aktuell mottagare i deltagarlistan och trigga ut ett nytt

  5. Kolla med epostansvarig hos mottagaren

Om inget av ovanstående hjälper – kontakta vår tekniska support

OBS! Tänk på att aldrig skicka inbjudningsmail till adresser som inte är verifierade eller korrekta. Detta riskerar att sänka leveransbarheten för dina utskick.