Kommunicera till en specifik grupp mottagare

Använd funktion "Ny E-post" för att kommunicera med en specifik grupp av deltagare

Skriv ett särskilt meddelande till en viss typ av mottagargrupp

Om du önskar kommunicera till en viss typ av grupp i din deltagarlista kan du använda dig av "Ny E-post" under Påminnelser och SMS. 

Detta när du exempelvis vill uppmana dina inbjudna gäster som ännu inte svarat på inbjudan att anmäla sig. Välj "Ej svarat" i fältet för mottagare och skriv ditt personliga meddelande och ämnesrad!