Måste eventet ha ett slutdatum?

Ett event måste inte ha ett slutdatum

Slutdatum

Nej, det måste det inte. Har du redan skapat ett slutdatum och en sluttid så kan du enkelt ta bort det genom att markera och sudda ut datumet och ställa in tiden till 00:00, då kommer det inte längre att finnas en sluttid.