När faktureras vi?

Memlin faktureras kvartals eller årsvis beroende på hur ert avtal ser ut. Fakturor skickas alltid ut i början av er fakturaperiod.

Fakturaperiod

Ni faktureras i början av er fakturaperiod.
Faktureringsperioden börjar den dag ni startar ert avtal.

Till exempel (Kvartalsfakturering):
Fakturaperiod 2020-06-18 - 2020-09-18 kommer faktureras den 18 Juni 2020.

 

Tänk på: Som Memlinkund har ni fritt att använda Invajo 1.0 istället för Memlin!