När jag klickar mig vidare från inbjudningsmailet så står det att eventet inte är publikt, varför?

Eventet är inte publikt

Om du har inställningen "Endast nåbar för inbjudna" iklickad (du hittar inställningen högst upp under "Lista och inbjudningar") och har skickat en inbjudan och sedan raderat personen från deltagarlistan så gäller inbjudan inte längre och du behöver skicka en ny för att länken i inbjudan ska fungera.