Om jag har ett event med många olika datum och tider, hur schemalägger jag SMS och mail till de olika tiderna, personerna och datumen?

Schemaläggning av SMS och mail till olika personer, datum och tider

Gå till "Påminnelser och SMS" och klicka sedan på "Nytt SMS". eller "Ny E-Post" Här väljer du vilken tid, datum och avsändare som detta SMS/Mail ska gå till.

Välj då specifik målgrupp som är berörd av detta SMS/Mail genom att välja den gruppen i "mottagare" samt skriv in meddelandet du vill skicka.