Påminnelse arrangemang eller påminnelse svar?

Här reder vi ut skillnaden mellan "Påminnelse arrangemang" och "Påminnelse svar"? När använder används dem?

Påminnelse arrangemang
Skickas till alla som har status ja och är tänkt att påminna om eventdagen, till exempel dagen innan eller när man själv väljer att skicka en påminnelse.

Påminnelse svar (OSA-påminnelse) går endast att skicka till de som inte har svarat på inbjudningsmailet ännu, alltså de som har status skickat eller öppnat.

Denna är alltså tänkt som en "OSA" eller "RSVP"-påminnelse.