Skapa en Efter Event-sida

Förändra din Event sida efter eventet, skapa frågeformulär och få feedback på eventet

Skapa "Efter event-sida".
Du hittar inställningarna för att skapa en "Efter Event-sida" i vänstermenyn under "Övrigt" > "Efter Event-sida"

Följ upp ditt event genom att skicka ut en "Efter event-sida" med text, härliga bilder från eventet eller kanske till och med en enkät.
Självklart kan du kombinera funktionerna precis hur du vill. 

Skapa en enkät, ställ frågor efter eventet till deltagarna

Om du vill ställa frågor efter eventet till eventdeltagarna så kan du skapa ett frågeformulär på din Efter Event-sida.

Publicera Efter Event-sidan

Den här sidan skickas till samtliga som har tackat ja till ditt event. 

Du kan antingen schemalägga den eller skicka ut den direkt. 

Gästernas svar på dina enkätfrågor får du ut i en överskådlig lista genom att klicka på "Exportera svar till Excel".