Skickas automatiska påminnelser om eventet tidigare varit ett Save the Date?

Automatiska påminnelser efter Save the Date

Nej, inga påminnelser skickas automatiskt.