Tillgänglighet och Blockerade undersidor

Tillgänglighet och blockerade undersidor vid streaming

Tillgänglighet

Detta kan till exempel vara väldigt användbart om du tänker streama ditt event och man bara skall få tillgång till videon om man har en viss biljettyp. 

Du kan blockera tillgängligenheten till att se videon för de som ännu inte bokat sig på ditt event, resten av innehållet på bokningssidan kommer fortfarande att visas.

Bokningsblockerade undersidor

Ge tillgång till information på bokningssidan till endast de deltagare som bokat sig på eventet

Om du har information eller innehåll som du bara vill delge de av dina besökare på din bokningssida som har bokat ett eller flera av dina bokningsalternativ kan du begränsa tillgängligheten till undersidor baserat på bokningsalternativ.

Under Bokningssidan > Innehåll skapar du upp en ny Undersida.

Du kan sedan välja att antingen visa denna sida publikt för alla besökare på bokningssidan eller begränsa synligheten baserat på ett eller flera bokningsalternativ i fältet “Tillgänglighet”

Bara markera de av dina tillgängliga bokningsalternativ i listan för att begränsa undersidan till de som bokat det alternativet.