Undersida med länkar, bilder och Logotyper

Lägg till en undersida med länkar, bilder och logotyper för att exponera t.ex. partners/sponsorer/leverantörer

Undersidor med länkar

Den här funktionen är ett bra alternativ om du hellre vill ha en färdig mall för att koppla ihop en bild och länk. Exempelvis för att lyfta fram sponsorer, partners eller leverantörer. 

Välj vilka länkar du vill visa/lista.

Samtliga du väljer blir klickbara ikoner på bokningssidan.