Väntelista

Vill du säkerställa att du fyller upp alla tillgängliga platser på ditt event, är det en god idé att aktivera väntelistan. 

Aktivera Väntelistan om du har få platser

Denna funktion aktiveras när de valda bokningsalternativen är fullbokade. Namn, e-post och mobilnummer kommer att vara obligatoriskt för alla på väntelistan. De personer som skriver upp sig på väntelistan kommer sedan synas i gästlistan under benämningen "väntelista".

Aktivera en väntelista

Vill du säkerställa att du fyller upp alla tillgängliga platser på ditt event, är det en god idé att aktivera väntelistan. 

Det innebär att en deltagare ändå kan anmäla sig – även om eventet i bokningsögonblicket är aviserat som "Fullbokat". 

För deltagaren är det tydligt att man anmäler sig till en väntelista och att man alltså ännu inte har fått en plats på eventet. 

Dessa deltagare kommer att synas i deltagarlistan, flaggade som "Väntelista". 

Som administratör hanterar du väntelistan manuellt. 

Vid eventuella återbud bokas inte personer på väntelistan automatiskt in på eventet, utan du behöver själv lägga till dem. 

Klicka på statusen "Ja" bredvid personens namn i deltagarlistan så öppnar sig deltagarkortet. Genom att välja "Redigera bokning", lägga till ett bokningsalternativ och därefter "Spara" så är personen från väntelistan inbokad på eventet. En automatisk bokningsbekräftelse skickas ut till personen.