Vad är skillnaden mellan "Bokade platser" och "Antal anmälda"?

Antalet anmälda personer är de fysiska personer som har bokat sig på ditt event. Bokade platser är antalet platser som dessa personer tillsammans har bokat.

Skillnaden mellan Bokade platser och Antal anmälda.

Antalet anmälda personer är de fysiska personer som har bokat sig på ditt event. Bokade platser är antalet platser som dessa personer tillsammans har bokat. Om du har ett event med fler än ett bokningsalternativ så kommer siffrorna på antalet anmälda och bokade platser att diffa.

Vill du inte att en person ska kunna boka mer än en plats (bokningsalternativ) så kan det vara en god idé att köpa till Booking Blockern på ditt abonnemang. Då kan du förhindra denna typen av dubbelbokningar.