Vad innebär Invajos serviceavgift? Kan jag välja om jag ska lägga den på mig själv eller på bokaren?

Serviceavgift

Vid Betalevent tar Invajo ut en serviceavgift på 2,49%. Serviceavgiften betalas av betalande part om inte Arrangör valt att stå för dessa kostnader.

Transaktionsavgift tillkommer på 1,99%. Kort- och transaktionsavgifter betalas av betalande part om inte Användare valt att stå för dessa kostnader.

För fakturabetalning tillkommer gällande fakturaavgift.