Vad innebär ogiltiga e-postadresser?

Om du upptäcker e-postadresser som är rödmarkerade följda av utropstecken betyder det att dessa e-postadresser är ogiltiga.

Du kan få en överblick av de e-postadresser som av systemet klassats som ogiltiga genom att klicka på 'Ogiltiga emailadresser' under 'DELTAGARLISTA'. 

En ogiltig e-postadress kan bland annat bero på felstavningar eller att den domän som angivits inte finns. Genom att hålla musen över utropstecknet kan ni ta del av ytterligare information om vad som har hänt med en specifik e-post. 

 

Det rekommenderas att ni rensar ogiltiga e-postadresser för att minska risken att utskick som skapas hamnar i skräpposten, ett högt antal ogiltiga mottagaradresser ökar nämligen risken för att utskicket klassas som spam.