Vad menas med Adresser? Är det fysiska adresser eller e-postadresser?

Adresser är exempelvis bra för butikskedjor som har event regelbundet i olika butiker.

Adresser

Här kan du manuellt eller genom uppladdning av en excelfil lägga till olika fysiska adresser som dina event äger rum på. Denna funktion är speciellt utformad för företag med många användare där det ska gå snabbt och smidigt att välja en plats som eventet ska äga rum på.

Detta är exempelvis bra för butikskedjor som har event regelbundet i olika butiker.