Vad menas med att person har status "Bokare" i deltagarlistan?

Det betyder att personen i fråga har klickat i rutan "Bokar åt annan" på bokningssidan.

Bokare" i deltagarlistan.

Det betyder att personen i fråga har klickat i rutan "Bokar åt annan" på bokningssidan. Personen kommer alltså inte själv att delta på eventet men har bokat in en annan person som kommer att delta.