Varför är vissa personer markerade som att de tackat ja men har 0 som antal i deltagarlistan?

Detta är en person som blivit bokad av någon annan. Läs mer här!

Deltagare med 0 som antal i deltagarlistan

Dessa personer är registrerade som deltagare på eventet men har blivit bokade av någon annan. Om du håller musmarkören över "i-et" som finns längst ut till höger vid denna person så ser du vem som har bokat in personen i fråga.