Varför har ni tagit bort funktionen där man kunde visa deltagarlistan på bokningssidan?

På grund av GDPR så var det tvunget att ta bort denna funktion

Deltagarlista på bokningssidan

Tyvärr var vi tvungna att ta bort denna funktionen i och med GDPR.