Varför står det 0.00 kr varje gång jag har skapat ett nytt event?

0.00 kr vid nytt event

Som abonnemangskund har ditt företag redan betalat en fast abonnemangskostnad för ett visst antal event och för att de ska ha full funktionalitet. Om du inte har ett abonnemang så kan du köpa till extra funktionalitet vilket då visas här. Har du även skickat SMS så kommer även dessa att visas här.