Varför syns inte boka-knappen på bokningssidan?

Gå till "Utseende" och scrolla längst ned och välj en färg som inte är vit.

Boka-knapp på eventsidan

Förmodligen så har du valt att knappar och symboler på bokningssidan ska vara vita, precis som bakgrunden, därför syns inte knapparna.

Gå till "Utseende" och scrolla längst ned och välj en färg som inte är lika vit.