Varför syns inte "Tacka Nej"-knappen alltid på bokningssidan?

Den syns enbart om mottagaren har fått ett inbjudningsmail skickat genom Invajo

"Tacka Nej" syns inte på bokningssidan.

Den syns enbart om mottagaren har fått ett inbjudningsmail skickat genom Invajo. Om man kommer till bokningssidan via en extern länk så kommer man inte att se "Tacka nej"-knappen. Anledningen är att om en person kommer till bokningssidan från en inbjudan som är skickad genom Invajo så är personen känd och det finns redan data om denna personen. Man kan därför tacka nej och personen får då status Nej i deltagarlistan.

Om en person kommer till bokningssidan genom en extern länk så finns det ingen information om personen i Invajo. Därför kan personen i fråga inte heller tacka nej då det inte finns någon data att logga denna status på.