Vilka filformat kan man bifoga?

Vi rekommenderar alltid pdf då dessa filer kan öppnas oavsett operativsystem

Filformat som går att bifoga

Du kan bifoga alla typer av dokument, Invajo rekommenderar dock att du bifogar PDF, då det kan öppnas av alla enheter oavsett operativsystem samt att alla mailklienter supporterar PDF'er som bilagor men inte alltid JPEG eller PNG som är bilder.